ժառանգակից

ժառանգակից

Dasnabedian 1995: 437

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 7,11
héritier

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԺԱՌԱՆԳԱԿԻՑ — (կցի, կցաց.) NBH 1 0833 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c ա.գ. συγκληρονόμος cohaeres. Կցորդ ժառանգին եւ ժառանգութեան. *Ժառանգք աստուծոյ, եւ ժառանգակիցք քրիստոսի. Հռ. ՟Ը. 17: *Սահակաւ եւ յակոբաւ հանդերձ ժառնգակցօք նոցին աւետեացն ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԱՏԱՄ — (ացի.) NBH 1 0391 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 12c Տ. ՀԱԻԱՏԱԼ. *Աւատալ ... Աւատա՛. Վրք. հց. ձ: *Չէ՛ մի՛ աւատայք. Մագ. ՟Ծ՟Բ: *Աւատամ եւ այնմ լինել ժառանգակից: Աւատալով եւ սիրով: Հաւատով աւատացեր. Լմբ. պտրգ.: Տե՛ս եւ ՉԱՒԱՏԱԼԻ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՍՆՈՒՆԴ — ( ) NBH 1 455 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա. εὑτρωφής bene nutritus, educatus Բարւոք սնեալ. եւ Որ ինչ հայի ʼի սնունդ գովելի. *Դարձեալ եղբարց երկուց ծընունդ, ըստ աշխարհի գոլ բարեսնունդ. Շ. յիշ. առակ.: *Բարեսնունդ կարգօք կալով սրբոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՌԱՆԳԱԿՑԵՄ — (եցի.) NBH 1 0833 Chronological Sequence: Unknown date ն. Ժառանգակից առնել. վիճակակից կացուցնել. συγκληρόω sorte consocio, cohaeredem facio, conjunctionem habere facio *Շնորհ ունել՝ որ ժառանգակցեացն զնոսա. Բրս. յուդիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՌԱՆԳԱԿՑԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0833 Chronological Sequence: 11c ձ. եւ կ. Ժառանգակից կամ վիճակակից գտանիլ. որպէս συγκληρονομέω cohaeres fio եւ συγκλήρουμαι consors efficio *Վախճան այնոցիկ (մեծութեան եւ պատուոյ) լի է խռովութեամբ եւ աղմկաւ, եւ ընդ մերձակայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՌԱՆԳԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0833 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. συγκληρονομία, συγκλήρωσις cohaereditas, communio, societas լինել ժառանգակից. կցորդութիւն ʼի ժառանգականութեան. *Յորդեգրութիւն հօրն երկնաւորի, եւ ʼի ժառանգականութիւն քրիստոսի աստուծոյ. Շ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԿԵՐԱԿԻՑ — ( ) NBH 2 0613 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c ա. Որ ունի զնոյն պատկեր նմանութեան. կերպարանակից. *Զմարդիկ պատկերակից քո խողխողել կամիս: Զարդարն զՍէթ, որ էր պատկերակից Ադամայ. Եղիշ. ՟Ը: Ճ. ՟Ը.: *Քրիստոսի իսկ պատկերակից եւ ժառանգակից… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԻՃԱԿԱԿԻՑ — ( ) NBH 2 0821 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c ա. σύγκληρος, συγκεκληρόμενος consors σύννομος ejusdem ordinis եւն. Կցորդ նմին վիճակի. բաժանորդ. հաղորդ. մասնակից. ժառանգակից. ընկեր. *Աշխարհիս խնդութեան՝ տրտմութիւն է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.